Královský institut politických nauk

Publikace vydaná u příležitosti nedožitých 100. narozenin JV prince Philipa, vévody z Edinburghu.

Genealogická studie pojednává o princi Philipovi, manželovi britské královny Alžběty II. Všímá si rodových vazeb v rodinách jeho předků i titulatury jeho a jeho potomků. Práce představuje prince Philipa jako potomka mnoha panovnických dynastií, včetně těch českých, i jako příbuzného všech současných panovníků i mnoha hlav bývalých panovnických rodů.

Ke stažení:

Princ Philip – česká verze

Princ Philip – anglická verze