Královský institut politických nauk

Hlavním posláním ústavu je výzkumná, publikační a vzdělávací činnost v oblasti rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě, zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, jakož i přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci, to vše se zvláštním zřetelem k hledání optimální podoby státoprávního uspořádání s využitím aktuální interpretace hodnot, z nichž vzešla evropská kultura a civilizace.