Publikace Petr Nohel: Princ Philip, vévoda z Edinburghu (genealogická studie)

Královský institut politických nauk s potěšením zve nejen odbornou veřejnost na konferenci Finis koncertu velmocí: Evropa a Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století. Předseda jeho správní rady Petr Nohel v programu vystoupí s příspěvkem: Aktualizace Habsburského rodinného statutu před a po roce 1918.

Ke stažení zde

Hlavním posláním institutu je pořádat přednášky, výzkum a publikační činnost směřující k otevřené celospolečenské diskusi o vhodném státním uspořádání naší země a to s respektem k hodnotám, z nichž evropská kultura a civilizace vzešla.