Publikace Petr Nohel: Princ Philip, vévoda z Edinburghu (genealogická studie)

Genealogická studie pojednává o princi Philipovi, manželovi britské královny Alžběty II. Všímá si rodových vazeb v rodinách jeho předků i titulatury jeho a jeho potomků. Práce představuje prince Philipa jako potomka mnoha panovnických dynastií, včetně těch českých, i jako příbuzného všech současných panovníků i mnoha hlav bývalých panovnických rodů.

Ke stažení zde

Hlavním posláním institutu je pořádat přednášky, výzkum a publikační činnost směřující k otevřené celospolečenské diskusi o vhodném státním uspořádání naší země a to s respektem k hodnotám, z nichž evropská kultura a civilizace vzešla.